Dokumenty do pobrania

  Krakowski Park Technologiczny 


 

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (Dz. U. Nr 158 poz. 1244)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 537)
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych  gruntów specjalna strefą ekonomiczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 224, poz. 1477)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 78)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach specjalnych  stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 232, poz. 1548)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefa ekonomiczną (Dz. U. z 2009 r. Nr 15, poz. 79).

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Prac
  z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz. 2542)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki
  z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz. 2542)